سایت فردو با پتانسیل غنی‌سازی باقی می‌ماند

دیپلمات ایرانی با تاکید بر اهمیت حفظ ماهیت و پتانسیل سایت غنی‌سازی فردو گفت: این سایت از ابتدا با هدف آلترناتیو برای سایت غنی‌سازی نطنز ایجاد شده است و در توافق جامع نیز این پتانسیل باقی می‌ماند.

به گزارش خبرنگار ایسنا اعزامی به لوزان سوییس، یکی از مهم‌ترین موضوعات عمده در مذاکرات جامع هسته‌ای مساله فردو و باقی ماندن این سایت به شکل حقیقی خود است.

سایت فردو با ظرفیت 3 هزار سانتریفیوژ به عنوان آلترناتیو سایت نطنز با توجه به نگرانی‌های ناشی از تهدید احتمالی نظنز ایجاد شد.

یک دیپلمات ایرانی در این‌باره به خبرنگار ایسنا‌ گفت: اگر در آینده خطری سایت نطنز را تهدید کند باید از سایت فردو بتوانیم استفاده کنیم، از این رو مهم است که پتانسیل این سایت در چارچوب توافق جامع حفظ شود و حفظ این پتانسیل یک ضمانت برای ایران است.

موضوع فعالیت سایت فردو از جمله موضوعاتی است که راه‌حل مورد نظر برای آن به دست آمده است و دو طرف از این موضوع عبور کرده‌اند.

به گفته مقامات ایرانی موضوع "تحقیق و توسعه" و "تحریم‌ها" هنوز به طور خاص روی میز مذاکره‌ هستند و اختلاف‌نظرها درباره آنها هنوز حل نشده است.

مقامات غربی خواستار کنار گذاشته شدن تحقیق و توسعه ایران در زمینه نسل‌های جدید سانتریفیوژ هستند. هم‌چنین هنوز موضوع لغو کامل تحریم‌ها در ابعاد و سطوح مختلف مورد بحث است.

/ 0 نظر / 25 بازدید