اگر دادگاه بقایی علنی باشد، احمدی‌نژاد نمی‌آید

آرمان در گفت و گویی با محمد عطریانفر عضو حزب کارگزاران نوشت: اتهامات وارده بر بقایی، تصویر نگران‌کننده‌ای برای نزدیکان او فراهم کرده است. به نظر می‌رسد ظاهرا بقایی پیش از آن که تصمیم گیرنده اصلی باشد، کارگزار بوده است. اگر دادگاه او علنی برپا شود، احمدی‌نژاد جرأت حضور در عرصه را دیگر نخواهد داشت.

اهم سخنان وی از این قرار است:

**سنت قدرت طلبان دنیاست که مخالفان خود را همواره «شرذمه قلیله» (گروه اندک) بنامند و برای کاهیدن قدرت ذاتی آنها، ‌دست به تحقیر و تقلیل زنند. جامعه ایرانی پاسخ مردانه و معنا‌دار خود به این نوع اظهارات نامرتبط را در مقام عمل سیاسی در انتخابات 92 داد. احمدی‌نژاد و عوامل او به‌جای 2هزار نفر، 200هزار نفر از بهترین مدیران کشور را از بدنه دولت کنار گذاشتند. اما آخر چه شد؟ کدام اوضاع مطلوب گشت؟ اوضاع به زیان مردم و نفع سوداگران و البته آنها رقم خورد که امروز یکی پس از دیگری در انظار‌عمومی محاکمه  می‌شوند.

 ** {در واکنش به شکایت احمدی‌نژاد و نزدیکانش از مدیران دولت روحانی } حجم انبوه ناکارآمدی و سوءاستفاده در دولت پیشین بستری است برای کسانی که 8 سال چشم بر مطالبات مشروع ملت بستند و کیسه‌های نامشروع خود را گشودند. خداوند به دست زمانه، دست‌های ظلم و ستم خائنین به امانات مردم را رسوا می‌کند. دور از انتظار نیست که مجرمان در تلاشند موجهانه اشک تمساح ریخته وبه جای ابراز ندامت و عذرخواهی و تلاش برای جبران مظالم پیشین، فرارشان را به سوی جلو تدارک ببینند. حوادث تلخ گذشته گسترده‌تر و عمیق‌تر از آن است که با طرح شکایتی بتوان بر آن سرپوش نهاد.

قرص لاغری هزال

/ 0 نظر / 71 بازدید